Частка кожного джерела енергії

Частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 1 півріччя 2019 року:
Первинні енергоносії Частка в обсягах електричної енергії, %
Атомні електростанції 55,08
Теплові електростанції 28,61
Теплоелектроцентралі 7,3
Гідроакумулювальні та гідроелектростанції 5,89
Відновлювані джерела енергії 2,87
Виробники е/е з біомаси 0,25
Частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2 півріччя 2019 року:
Первинні енергоносії Частка в обсягах електричної енергії, %
Ядерне паливо 53,1
Вугілля 18
Гідроенергія 9,74
Природний газ 3,13
Відновлювані джерела енергії 11,78
інші джерела 4,25
Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії у 2019 році
Назва г/кВт•год
СО2 викиди 72
Радіоактивні відходи 0,001678