Закон України

"Про звернення громадян"

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств ...

Процедури

"Порядок розгляду звернень"

1. Мета
2. Визначення
3. Загальні положення
4. Вимоги до оформлення та подання звернень/скарг/претензій
5. Реєстрація звернень/скарг/претензій
6. Порядок розгляду письмових звернень/скарг/претензій споживачів
7. Особливості розгляду звернень/скарг/претензій

Інструкція

Інструкція про подання звернення (скарги, претензії)

1. Як подати письмове звернення (скаргу, претензію) до ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
2. Вимоги до оформлення звернення (скарги, претензії)
3. Розгляд звернення (скарги, претензії) надісланого до ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
4. Надання повідомлень про загрозу електробезпеки