Завдання, функції

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до положень Закону відбулося відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях. Тобто, один і той самий суб'єкт господарювання не має права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії.
Так, розподіл електричної енергії здійснюють оператори систем розподілу (суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам - окремі від операторів систем розподілу юридичні особи - електропостачальники. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії надаються окремими суб'єктами господарювання.
Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія була створена як постачальник електричної енергії внаслідок відокремлення даного виду діяльності від ПрАТ "Кіровоградобленерго".
При цьому Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія є електропостачальником та постачальником універсальної послуги.
Основні завдання та функції Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії:
  • забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства;
  • обчислювати і виставляти рахунки споживачам відповідно до вимог та у порядку, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії;
  • забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання електричної енергії для споживачів (крім споживачів універсальної послуг);
  • надавати споживачам інформацію про їх права та обов’язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію;
  • публікувати на офіційному веб-сайті (і в передбачених чинним законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на електричну енергію;
  • видавати споживачам безоплатно платіжні документи та форми звернень;
  • проводити оплату послуги з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи розподілу;
  • розглядати в установленому чинним законодавством порядку звернення споживачів, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
  • забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від споживачів;
  • забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначеному чинним законодавством порядку, у разі оплати послуги з розподілу (передачі) електричної енергії через постачальника;