Частка кожного джерела енергії

Частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії У 2020 році:

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) Частка, %
Вугілля 25,97
Природний газ 7,59
Ядерне паливо 59,28
Гідроенергія 2,54
Відновлювані джерела енергії 3,95
інші джерела 0,67

Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії у 2020 році

Назва г/кВт•год
СО2 викиди 0
Радіоактивні відходи 0