Частка кожного джерела енергії

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2021 рік:

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) Частка, %
Вугілля 12,02
Природний газ 0,31
Ядерне паливо 67,42
Гідроенергія 0,35
Відновлювані джерела енергії 5,39
інші джерела 14,51

Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії у 2021 році

Назва г/кВт•год
СО2 викиди 0
Радіоактивні відходи 0