Частка кожного джерела енергії

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік:

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) Частка, %
Вугілля 20,13
Природний газ 0,45
Ядерне паливо 46,36
Гідроенергія 13,45
Відновлювані джерела енергії 7,60
інші джерела 12,01

Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії у 2022 році

Назва г/кВт•год
СО2 викиди 0
Радіоактивні відходи 0