Про зміни до комерційної пропозиції для побутових споживачів

На виконання вимог п.13.2 Договору про постачання електричної енергії споживачу та п.13.2 Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг повідомляємо про зміни до комерційних пропозицій для побутових споживачів (населення), які наберуть чинності із 01.06.2023р.

Викласти пункт 3.4. Комерційна пропозиція №1-УП для побутових споживачів (населення) у наступній редакції: «ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" може інформувати Споживача про стан рахунку (заборгованість або переплата) за електричну енергію у телефонному режимі, за допомогою СМС-повідомлень та/або месенджерів (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, Skype, iMessage, Facebook Messenger, тощо)».

Додати пункт 3.5. Комерційної пропозиції №1-УП для побутових споживачів (населення) у редакції: «3.5. Постачальник інформує споживача, з яким укладено Договір, про будь-яку зміну в умовах Договору та/або Комерційної пропозиції шляхом направлення відповідної інформації одним із способів, зазначених нижче:

  • через особистий кабінет;
  • на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет;
  • засобами електронного зв'язку (на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов Договору);
  • повідомленням СМС та/або у месенджер на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов Договору;
  • в центрах обслуговування споживачів, тощо.»

Пункти 3.5. та 3.6. вважати пунктами 3.6. та 3.7. відповідно.

Додати наступні пункти Комерційної пропозиції №1-УП для побутових споживачів (населення) у редакції:

3.8. Якщо в процесі виконання договору Постачальником буде встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення Постачальника. У разі необрання Споживачем іншої комерційної пропозиції у вказаний вище строк, Постачальник самостійно визначає нову комерційну пропозицію, за умовами якої буде відбуватись постачання електричної енергії. За спірні періоди Постачальник має право здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, обраної Споживачем чи визначеної Постачальником самостійно після збігу встановленого для подання заяви приєднання строку.

3.9. У разі суперечностей (невідповідності) будь-якої з умов Договору умовам, викладеним в цій комерційній пропозиції, застосовуються умови цієї комерційної пропозиції. По всім питанням не врегульованим Договором або цією комерційною пропозицією, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

3.10. У разі внесення змін до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про ринок електричної енергії» або Правил роздрібного ринку електричної енергії, які регулюють правовідносини, пов’язані з постачанням електричної енергії постачальником універсальних послуг інакше, ніж встановлено цим Договором або Комерційною пропозицією, то Сторони повинні керуватись вимогами чинного законодавства України. В такому випадку Сторони зобов’язуються ініціювати приведення умов Договору та Комерційної пропозиції у відповідність до чинного законодавства України.

3.11. Інформація про зміну даної комерційної пропозиції оприлюднюється на офіційному сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 календарних днів до строку введення відповідних змін.

4.3. Договір може бути розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України та Договором, але в будь – якому випадку Договір діє до повної оплати заборгованості по Договору, включаючи штрафні санкції.

Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі виявлення факту невідповідності електроустановок споживача критеріям ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА, визначеним у Правилах роздрібного ринку електричної енергії, повідомивши Споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати розірвання Договору, або у випадку внесення змін до діючого законодавства, які виключають можливість подальшого здійснення постачання Споживачу на умовах цієї Комерційної пропозиції чи Договору.

Споживач має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією, повідомивши Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати розірвання Договору.