Інформація для власників індивідуальних гаражів!

Постановою НКРЕКП №1272 від 05.10.2022 внесено зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 (далі – Правила). Зазначені зміни стосуються визначення об’єктів побутового споживача, до яких наразі можуть бути віднесені лише об’єкти житлової нерухомості зазначені в п. 14.1.129 Податкового кодексу України. До об’єктів житлової нерухомості не відносяться окремо збудовані індивідуальні гаражі та індивідуальні паркінги, що унеможливлює подальше постачання електричної енергії на такі об’єкти за фіксованими цінами, а саме тарифом для побутових споживачів, який встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

Відповідно до умов комерційної пропозиції «1-УП», якщо в процесі виконання Договору Постачальником буде встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення Постачальника. У разі необрання Споживачем іншої комерційної пропозиції у вказаний вище строк, Постачальник самостійно визначає нову комерційну пропозицію, за умовами якої буде відбуватись постачання електричної енергії. За спірні періоди Постачальник має право здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, обраної Споживачем чи визначеної Постачальником самостійно після збігу встановленого для подання заяви-приєднання строку.

З огляду на вище вказане повідомляємо, що в разі не обрання іншої комерційної пропозиції у вказаний вище строк, постачання буде відбуватись на умовах Комерційної пропозиції «2-УП» з умовами якої можна ознайомитись на сайті ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» https://kresc.com.ua/firm-comoffers.shtml.

Також повідомляємо, що Споживач має право не погодитись із запропонованими змінами, про що має письмово повідомити Постачальника у відповідності до п.3.2.4. Правил протягом 5 робочих днів з дати публікації цього повідомлення. В такому випадку Договір буде вважатись достроково розірваним без застосування будь-яких штрафних санкцій і в разі не обрання іншого електропостачальника у порядку передбаченому розділом VI Правил, постачання буде здійснюватися постачальником «останньої надії».