Частка кожного джерела енергії

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2023 рік:

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) Частка, %
Вугілля 14,59
Природний газ 0,20
Ядерне паливо 52,64
Гідроенергія 10,00
Відновлювані джерела енергії 8,45
інші джерела 14,12

Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії у 2023 році

Назва г/кВт•год
СО2 викиди 0
Радіоактивні відходи 0